Výstava „Baťa: Náš závod je závodem dělníků“ je koncipována jako bilingvní soubor devatenácti panelů. Je výpravou  do časů a míst, za událostmi a lidmi, na které jsme zapomněli. 

Nejstarší fotodokumentace firmy Baťa vypráví příběh, který stále překvapuje a inspiruje.

Obrazy zaznamenávají provozy firmy Baťa ve zlínské továrně a její zaměstnance, doprovodným textem pak popisují činnosti, případně souvislosti výroby. Textové panely obsahují prohlášení zaměstnanců k výročí firmy a navazující odpověď Tomáše Bati, dále popis situace firmy v kontextu doby. Fotografie nebyly dosud nikdy veřejně prezentovány.

Baťův systém je filozofií úspěchu, je synonymem růstu a rozvoje, je vyznáním víry ve znalosti a zkušenosti, je evangeliem práce, ze které vyplývá naše bohatství. Talent a temperament, touha a trpělivost. To, co nám bylo dáno a především to, co námi bylo vydáno, je naše budoucnost. Hledejme v sobě to nejlepší, to budiž naše nabídka a služba druhým. Vše lidské, občanské, podnikatelské i politické, je-li provázané, přímočaré a poctivé, teprve tehdy může být prospěšné. Baťův systém není mrtvý. To budeme dříve my a naše společnost, když se nebudeme držet jeho zásad.

- Jiří Madzia